Castellano
Català


Entra en vigor la nova llei de Seguretat Vial

Escrit per comunicacio. Postejat a Notícies

El passat 9 de maig va entrar en vigor la reforma de la llei de Seguretat Vial. Aquestes són algunes de les novetats més destacades que contempla.

 •  Noves infraccions. S’introdueixen com a noves infraccions:
 1. la realització d’obres a la via pública sense comunicació prèvia a l’autoritat responsable de la gestió del trànsit.
 2. la caiguda de la càrrega d’un vehicle a la via
 3. circular incomplint les condicions de les autoritzacions especials.impedir les tasques de control dels centres d’ensenyament i de reconeixement de conductors
 4. causar danys a les infraestructures viàries deguts a la massa o dimensions del vehicle
 • Noves causes d’immovilització
 1. Circular incomplint les condicions de les autrotzacions especials
 2. No utilitzar el dispositiu de retención infantil adient
 3. Conduir un vehicle per al qual s’exigeix permís de les classes C o D, estant mancat de l’autorització.

Altres disposicions de la nova llei:

 • Prohibits els detectors de radars, amb multa de 200€ i retirada de 3 punts..
 • Ciclistes: menors de 16 anys, sempre amb casc, en zones urbanes i interurbanes.
 • 1000€ i 6 punts menys de sanció per conduir havent consumit drogues o per duplicar la taxa d’alcohol.

Per a més informació podeu consultar aquí altres disposicions de la nova llei.

Adreça

 • Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre)
  08860 Castelldefels
 • Gestions d'estrangeria i DNI (Policia Nacional)
  a l'ala esquerra del mateix edifici.

Contacte

 • 092 * / 936 360 320
* Cost de la trucada subjecte a la tarifa del seu operador de telefonia
* Coste de la llamada sujeto a la tarifa de su operador de telefonía

Horari

24 hores els 365 dies de l’any.